Birlikte Çalışalım

 

İnsan kaynakları stratejimiz

 

Simit Sarayı olarak stratejimiz, sektöründe personeline değer veren, personelinin gelişimi için yatırım yapan, insan odaklı uygulamalarıyla öne çıkan, çalışanlarının gurur duyduğu, çalışmak için tercih edilen bir numaralı şirket olmaktır.

 

İnsan kaynakları politikamız 

 

İnsan kaynakları politikamızı, hizmete ve gelişime inanan, müşteri memnuniyeti odaklı, iletişimi güçlü, Simit Sarayı’nın vizyonuna sahip bir ekip yaratmak üzerine yapılandırmaktayız. İnsan kaynakları sistem ve uygulamalarıyla çalışanlarımızın gelişimini, başarısını ve çalışma sürekliliğini sağlamak, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için çalışanlarımızın gerek davranışsal gerekse mesleki bilgi ve becerilerini özlük hakları ve eğitimlerle artırmak, Simit Sarayı’nda sürekli başarıyı sağlayabilmek temel amacımızdır.

 

Simit Saray'lı olmak...

 

- Hızlı ve güler yüzlü hizmet veren, 

- Temiz ve güvenilir operasyon sunan, 

- İşine ve kurumuna bağlı, 

- Açık ve dürüst iletişim kuran 

- Takımdaşlık ruhu taşıyan, 

- Sorumluluğunun bilincinde, etik ve mesleki değerlere sahip, 

- Çevreye ve insan sağlığına duyarlı ürünler sunan, 

- Birbirine saygı duyan ve seven, Kurumunun itibarını koruyan, karar ve hedeflerini paylaşan, değişim ortamında sürekli gelişen çalışanlar anlamı taşımaktadır.